Minigolf

Wikipedia Historie mnigolfu na Wikipedii

Amfiteátr

Minigolf je miniaturní verze golfu, která se hraje na speciálním hřišti. Hřiště na Piláku obsahuje 18 drah.


Pravidla hry

  1. 1) Cílem hry je dopravit v co nejmenším počtu úderů míček ze základního umístění do jamky. Vítězem je hráč s nejmenším součtem úderů na všech drahách. Obvykle se hraje na dvě kola.

  2. 2) Dráhy se hrají v pořadí od 1 do 18.

  3. 3) Začíná se ze základního umístění. Pokud míček po úderu nepřekoná překážku (červenou čáru), musí hráč další úder hrát opět ze základního umístění.

  4. 4) Maximální počet úderů na jednu jamku je 6. Pokud se nepodaří trefit do jamky na šest úderů, hráč obdrží jeden trestný úder a zapíše si do tabulky 7.

  5. 5) Dojde-li k překonání překážky (červené čáry), hraje se další úder z místa, kde se míček zastavil. Zastaví-li se míček u okraje dráhy nebo blízko mantinelu, je možné míček položit kolmo na černou čáru (cca 20 cm od mantinelu) a hrát úder z tohoto místa.

  6. 6) Pokud míček opustí dráhu před překážkou (červená čára), hraje se další úder ze základního umístění, opustí-li však dráhu za překážkou, hraje se další úder z černé čáry, z místa, kde míček dráhu opustil. Při vyskočení míčku z minigolfové dráhy není započítáván trestný bod.

  7. 7) Není-li na dráze zobrazena červená čára, hraje se vždy každý úder zpět ze základního umístění.

  8. 8) Na hřiště je přísně zakázáno stoupat.
Více fotografii

Provozní doba

Denně
09:00-19:00

Ceník

10,- Kč/ks/hod.
záloha 300,- Kč

Minigolf herní plán