Amfiteátr

Wikipedia Historie amfiteátru na Wikipedii

Amfiteátr

Představuje prostor s výjimečnou akustikou vhodnou zejména pro koncerty a divadelní představení.

Stavba je "zasunuta" do mírně svažujícího se terénu. Hlavní úroveň má kruhový tvar, podél kterého se rozevírají stupňovité tribuny. Hlavní plocha bude o průměru 30m s mlatovou povrchovou úpravou. Stupně na tribunách jsou betonové.

Pokud by jste chtěli objekt využít ke kulturrním či sportovním akcím - kontaktujte nás prosím na telefonním čísle 736 267 268.Více fotografii